Afslag op tariewe vir kleinhoewe-eienaars

Posted in Letters

Die Redakteur

Tydens ‘n onlangse vergadering van die Madibeng Munisipaliteit is daar besluit dat beleid aanvaar kan word in terme waarvan die eienaars van kleinhoewes in ons omgewing afslag kan kry op die tariewe en belastings.

Hierdie beleid is nog nie formeel aanvaar nie en is daar ‘n petisie opgestel in terme waarvan die eienaars van kleinhoewes die munisipaliteit petisioneer om hierdie afslag toe te staan en ook om beleid te aanvaar vir die toestaan van afslag vir sodanige eienaars. Die munisipaliteit word ook gepetisioneer om hierdie beleid terugwerkend tot 1 Julie 2014 van krag te maak.

Die eienaars van kleinhoewes word versoek om so spoedig moontlik die petisie te onderteken.

Ek en rdl Eddie Barlow het vanoggend die petisies aan die waarnemende munisipale bestuurder oorhandig en hom versoek om voor sluit van besigheid op Vrydag, 2 Oktober 2015, terugvoering aan ons te gee.

Vir navrae en meer inligting skakel gerus met Jan van Rhyn by 0823764248 of Eddie Barlow by 0781930554.

Jan van Rhyn.

Ondersteunings-groep vir vroue

Posted in Letters

Die Redakteur,

Graag wil ek ‘n ondersteuningsgroep vir vroue begin. Ek self is deur ’n verhouding waar ek fisies, emosioneel en verbaal mishandel is. Ek was gelukkig om ‘n familie te hê wat my die nodige emosionele ondersteuning kon bied.

Uit my eie ondervinding weet ek dat mense oor die algemeen “nie betrokke” wil raak nie en dat dit moeilik is vir vroue in so ‘n situasie om sonder ‘n ondersteuningsraamwerk aan te beweeg.

Daarom wil ek graag betrokke raak en aan diesulkes morele ondersteuning gee. In die veilige en rustige atmosfeer van die Evangelies-Gereformeerde Kerk wil ek graag hê vroue met emosionele trauma moet saam kom gesels en mekaar ondersteun en inspireer. Waar twee of meer saam bid, is die krag van die Here soveel groter.

Ek beplan om die byeenkoms elke Dinsdag vanaf 17:30 by die Evangelies-Gereformeerde Kerk (h/v Murrylaan en Exnerstraat, Brits aan te bied. Die eerste byeenkoms word vir 29 September beplan.

Dis gratis en dames wat belangstel kan my by 0734013040 kontak of ‘n e-pos na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. stuur.

*Die tyd is nie al tyd wat ek beskikbaar is nie. Indien daar iemand is wat graag die groep wil bywoon, maar nie op die spesifieke dag en tyd kan nie, moet hulle my asseblief kontak. My doel is om vrouens te help, ek sal die ekstra myl stap om iemand te ondersteun.

Vriendelike groete, Anria Breed.

Revamped Brits Show

Posted in Letters

The Editor

The much anticipated revamped Brits Show, organised by Costiworx, is here to make a difference to those who are less fortunate. More than 200 orphans and scores of pensioners will be taken on a joy ride and given some goodies at this family fun filled event.

Brits Show closed shop in 2005 and is opening again on the 26th of September (until 3 October). The show promise once again, interesting entertainment. There will be street carnivals, drum majorettes, and exciting jumps, music concerts, fashion show, comedy show and a crowning of Miss Brits Show 2015. More than 200 orphans will be allowed to enter the show free of charge and they will also be given presents and food parcels.

The show, for the first time, it will allow those who are receiving government grants to enter at a discounted price. The elders and disabled would be given blankets and food parcels.

For more information contact 0781029388 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lawrence Phiri.

ID-dokumente gevind

Posted in Letters

BRITS POS - BRITS - Die ondergenoemde ID-dokumente word al ‘n geruime tyd by die kantore van Brits Pos, in Ludorfstraat 52 gehou, waar die eienaars daarvan dit kan opeis.

# Johanna Margaret Lourens; Joyce Makwena Kgatla; Johanna Jacoba Botes; Maria Magdalena van Rooyen en Petrus Obakeng Sineka.

SANCO welcomes plan to avert mining job losses

Posted in Letters

The Editor

The SA National Civic Organisation (SANCO) in North West welcomes the signing of a broad plan to stem the wave of job losses in the mining sector.

The 10 joint intervention programmes adopted by the ministry of mineral resources and key industry players should mitigate against job losses and restore confidence towards peace, stability and sustainable mining.

We hope that training to be rolled out will accelerate implementation of social labour plans and community development as well as enterprise and skills development, local procurement, social investment initiatives and greater community involvement in determining and rolling out priority projects that will benefit mining and labour sending communities.

Paul Sebegoe (Provincial Chairperson).