Verligting vir eienaars met vervalde lisensies

Posted in Latest News

BRITS POS – BRITS – Die besit van vuurwapens word tans onder die Vuurwapenwet wat al sedert 2000 die rondtes doen, gereguleer.

Die groot getal hofsake is deels te wyte aan die verskillende polisiestasies se verskillende interpretasies van die wet en sekere regulasies. Meeste vuurwapeneienaars het al in een of ander vorm hieronder gebuk gegaan.
Cornel Pienaar, prokureur by Van Rensburg Prokureurs, sê dat een so hofsaak, is die van Fidelity teen die polisie en sekere amptenare wat by die polisie werksaam is.
“In hierdie saak het die Grondwetlike hof op 27 Mei 2022 uitspraak gegee en die resultaat is ‘n enorme verandering vir vuurwapeneienaars,” sê Pienaar.
“Om werklik die verskil te verstaan, is dit nodig om aan te dui wat die posisie voorheen was. Die wet vereis dat lisensiehouers hul vuurwapenlisensies 90 dae voordat die lisensie verval, hernu. Indien die lisensie nie hernu word nie, verval die lisensie. Die gevolg is dat ‘n eienaar met ‘n vervalde lisensie nou nie meer regmatig die vuurwapen besit nie en dus ‘n misdaad ingevolge die wet pleeg. ‘n Skuldigbevinding sal lei tot ‘n kriminele rekord wat verdere vuurwapen besit in gedrang kan bring.
Die praktiese gevolg is dat daardie vuurwapen by die polisie ingehandig moet word vir vernietiging. Min vuurwapeneienaars kan hulself hiermee versoen. Gevolglik word sulke vuurwapens meeste van die tyd gebêre met die gepaardgaande risiko dat as die wapen in ‘n persoon se besit gevind word, daardie persoon skuldig is aan ‘n misdaad.”
“Daar was ook al voorbeelde waar die polisie SMS’e aan eienaars stuur om hulle daarop te wys dat hulle lisensies verval het en dat daardie eienaars nou nie meer voldoen aan die Vuurwapenwet nie.
Voorheen was vuurwapeneienaars wat in so ‘n posisie was, afhanklik van ‘n amnestie om weer hulle besit van vuurwapens in lyn met die wet te bring.
Hierdie het egter alles verander met die Grondwetlike hof se uitspraak.
In Fidelity se hofsaak is daar beslis dat ‘n vuurwapeneienaar met ‘n vervalde lisensie weer kan aansoek doen vir ‘n lisensie vir daardie wapen, mits die wapen ingehandig word terwyl die lisensie in proses is. Die effek hiervan is dat individue met vervalde lisensies nou ‘n uitweg het om wapens met vervalde lisensies wettiglik en in volle nakoming van die vuurwapenwet, te kan besit. Persone met vervalde lisensies hoef gevolglik ook nie te wag vir ‘n amnestie nie en hoef ook nie meer aan ‘n ongelisensieerde wapen vas te klou nie. Daar is sekere aspekte wat aangespreek moet word, so eienaars moet eerder opnuut motiverings bekom.
“Alhoewel hierdie ‘n reuse oorwinning is wat die wetgewende landskap totaal en al verander, is daar nog onsekerheid oor die pad vorentoe.
“My voorstel sal wees dat eienaars met wapens waarop die lisensies verval het solank hulle aansoeke regkry. Onthou hierdie sal ‘n nuwe aansoek moet wees. Almal wag tans vir ‘n direktief van die Polisie wat sal bepaal hoe die aangewese vuurwapenbeamptes (DFOs) die aansoeke moet hanteer.”
Vir enige vuurwapen aangeleenthede asook hulp met vervalde lisensies kan vuurwapeneienaars, Van Rensburg Prokureurs by 012 252 4136 skakel.