Buy school uniforms wherever you like

Posted in Community

RUSTENBURG HERALD – RUSTENBURG – ‘n Bom het onlangs gebars en landswyd tot groot debat gelei nadat die Mededingingskommissie met betrekking tot skole en skool-uniforms bevind het dat ja – eenvoudig - sommige skole hulle skuldig maak aan onregmatige voorskriftelikheid ten opsigte van waar hul leerders se skooluitrustings en ander noodsaaklike toerusting soos sportdrag gekoop mag word.

To read the full story, read our 19 January 2018 issue.

 

Onderhoud

Posted in Community

RUSTENBURG HERALD – RUSTENBURG – Die Wysiginswet op Onderhoud nr. 9 van 2015 (hierna ‘Wysigingswet’), wat die Wet op Onderhoud nr. 99 van 1998 (hierna ‘Onderhoudswet’) wysig, is reeds op 9 September 2015 aangeneem, maar het spesifieke artikels daarvan op 5 Januarie 2018 inwerking getree.

To read the full story, read our 12 January 2018 issue.