End of the road for Abrahams

Posted in Editor's Viewpoint

Yes, almost exactly as has been anticipated by millions of South Africans, the country’s Director of the National Prosecuting Authority, Shaun Abrahams, may be rendered “unemployed” for all practical purposes after a ruling in the Constitutional Court on Monday this week that Abrahams’ appointment by former State President Jacob Zuma, was “unlawful” and “invalid” and since rescinded. For the second time in just as many years, Abrahams was instructed to vacate his office. Abrahams had appealed to the Constitutional Court after the High Court in Pretoria indeed found his appointment as “irrational”. The appeal was however unsuccessful and denied with costs.
After months, if not years of blatant prejudice and dragging his feet when fingers were pointing at “some” personalities and institutions in the country it really grew into a thorn in our sides and the country’s punch-drunk residents were increasingly stunned as one opportunity passed another to stand up for what is right and wrong in this country! But no, all our hope was in vain that Adv Shaun Abrahams will pursue the best interests of the country with the same eagerness as his defence of others.
Remembering how one Parliamentarian after the other wasted no opportunity to defend former President Zuma’s involvement with the Nkandla scandal in spite of their Parliamentarian oaths is enough to make one sick. Few more lies have been told in this country as the “dodgy/shady” and ridiculous lies to cover up for all the wrongs of Nkandla!
“And there you have it Sir”, we’re obliged to sigh with great relief...
It would be a lie to deny the fact that “we” indeed enjoy this latest victory in the Constitutional Court. Shucks, there must be more and more men and women who are suffering from poor sleeping patterns lately - especially since it is clear that the wheels of justice got into gear and started rolling. It is really encouraging to see more and more convictions in courts everywhere lately and how the arrogant smiles on the faces of the guilty have lately changed to frowns...
Of course we will never know with exactly how much “damage” to the state coffers Shaun Abrahams locked his office door for the very last time yesterday, but we also know that the price of the “untruth” is hardly ever worth the effort. A man with such a record will really have to maintain a low profile for a very long time in order not to be labelled a traitor by the public! The worst of all of course, is when we are alone in die dark in our beds at night - for those who have a conscience of course!

Einde van die paadjie vir Abrahams

En ja, feitlik presies soos verwag is, is Suid-Afrika se Direkteur van die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) reeds van gister af vir alle praktiese doeleindes werkloos nadat sy omstrede aanstelling destyds deur president Jacob Zuma as Direkteur van die Vervolgingsgesag, in die Grondwetlike Hof as onwettig en ongeldig verklaar het. Adv Abrahams het in die Grondwetlike Hof teen sy verwydering geappèlleer wat vroeër in die Pretoriase Hooggeregshof gelas is. Die appèl is Maandag in die Grondwetlike Hof met koste van die hand gewys en hy is weer gelas om sy pos te ontruim.
Na maande, indien nie jare nie, van skreiende bevooroordeeldheid wanneer daar na sekere instansies of persoonlikhede vinger gewys is, het vir loshande die meeste Suid-Afrikaners ‘n doring in die vlees geword en daar is deurlopend met absolute verstomming kennis geneem van hoe die beginsel van “almal is gelyk voor die reg” nie met dieselfde ywer deur Adv Abrahams toegepas is wanneer sekere aangeleenthede en persone ter sprake gekom het nie.
Een hiervan was die uiters omstrede Nkandla-skandaal - waarskynlik een van die “geringste sakies” in die geskiedenis van Suid-Afrika waaroor ongetwyfeld die meeste leuens vertel is. Die blote feit dat selfs talle parlementslede in die Nasionale Vergadering blatante leuens vertel het om oudpresident Jacob Zuma se betrokkenheid by die Nkandla-skandaal te verdedig - sal seker vir nog baie lank as een van die eerste en grofste skendings ooit van die parlementêre eed in die ANC-era onthou word.
Maar om ‘n lang storie kort te maak - dit is met groot verligting en reuse tevredenheid dat ons vandeesweek kan terugsit en kan waarsku: “Ja, net so sal al (of seker maar net die meeste?) vrot appels een-vir-een gepluk en letterlik vir die varke gegooi word. (Miskien sou Thandi se varke op haar plaas naby Lichtenburg darem vir ‘n paar maande langer kon oorleef as dit vroeër gebeur het). Maar in dieselfde asem moet ons sê - ja, baie liewers “laat” as “nooit!” en dit is vir ‘n slag vir ons lekker (ons verlekker ons) in die wete dat “evil” of die verderflike soos baie van ons dit uit ons kinderjare kan onthou, nie teen die waarheid staande kan bly nie.
‘n Mens sal natuurlik nooit weet met hoeveel “skade” aan die staatskoffers adv Abrahams gister vir die laaste keer sy kantoordeur toegetrek het nie. Maar wat ons wel weet as dat die kool selde die sous werd is. ‘n Man met “so” ‘n rekord, sal vir ‘n bitter lank tyd ‘n lae profiel moet handhaaf om nie sommer in die openbaar deur die publiek as ‘n verraaier uitgekryt te word nie. Die ergste natuurlik is wanneer ons saans die laaste lig afskakel en met ons gedagtes (en gewetes) deur die lang nagte moet kom... Kry jou vir meneer!