• E Car Headlights R3 Mobile 04
  • E Car Headlights R3 Mobile 05
  • E Car Headlights R3 Mobile 06

Derby VLU word 90 jaar

Posted in VLU news

RUSTENBURG HERALD - RUSTENBURG - Derby VLU-tak is in Oktober 1928 deur mev O’Conner, met mev F Peyton as voorsitster en mej Dale as sekretaresse gestig. ‘n Kamer in die Derby Hotel is bekom om vergaderings in te hou.

Lees meer in ons 7 Desember 2018 weergawe.