• E Car Headlights R3 Mobile 04
  • E Car Headlights R3 Mobile 05
  • E Car Headlights R3 Mobile 06

NWVLU Platina-streek se 24ste Konferensie

Posted in VLU news

RUSTENBURG HERALD - RUSTENBURG - NWVLU Platina Streek se 24 ste Konferensie het plaasgevind op 13 Maart 2019 by Nederduits Hervormde Kerk Rustenburg.

Vir al die fotos volg HIERDIE SKAKEL

Die dames van Mosaïek-tak onder leiding van hul voorsitter, Verona Loots en ook gasvrou vir die dag het die dames op Safari geneem met ‘n baie suksesvolle konferensie. Baie moeite is gedoen om die dames in ‘n safari stemming te bring, tien uit tien vir Mosaïek-tak se spanpoging!
Ds Dirk van Rooyen open op gepaste wyse uit Spreuke 31:10. Verona Loots (voorsitter Mosaïek-tak) heet almal welkom. Elaine Smit (streekvoorsitter Platina) stel gaste voor waarna NWVLU-presidente, Pam Janse van Rensburg die konferensie amptelik open.
Groeteboodskappe word oorgedra deur Tharina Rossel (SAVLU-president), Elsie Marx (streekvoorsitter Verwes), mnr Johan Bezuidenhout (NWK) en dr Semane Molotlegi. Tinus en Jaco vermaak die dames met hul mooi sang. Pam Janse van Rensburg (NWVLU-president) oorhandig bedsokkies wat gebrei en gehekel is vir President se Prys aan Anet Labuschagne van Rusoord in Rustenburg. Sy sal dit onder inwoners van Rusoord uitdeel. Pam Janse van Rensburg (NWVLU-president) oorhandig die volgende kentekens aan lede. Gill Roberts (Volmoed), Bettina Terblanche (Mosaïek) en Daphne Marx (Derby) ontvang 10jr toekennings. Maggie van den Berg (Derby) ontvang haar 20jr toekenning. Elaine Smit (streekvoorsitter Platina) lees CV’s van Anet Coetzee 30jr (Brits) wat verskoning gemaak het, Ria Pretorius 30jr (Rustenburg) en Petra Roux 50jr (Koster) voor en Pam Janse van Rensburg oorhandig die toekennings aan lede.
Hierdie jaar ontvang Francis Liebel, Neeltje Louw en Elsa van Rooyen (afwesig) spesiale toekennings vir uitsonderlik goeie prestasie tydens SAVLU Kongres 2018 in Windhoek. Tharina Rossel (SAVLU-president) oorhandig sertfikate aan die dames. Dankie dames, julle maak Platina-streek trots. Elaine Smit (streekvoorsitter Platina) wens Joan van Wyk (Rustenburg) geluk met haar onlangse 90ste verjaardag, lees haar CV voor en oorhandig Trofee vir Uitsonderlike Diens aan haar.
Geleentheidspreker ds Zelda Massyn dra ‘n gevoelvolle boodskap oor en Verona Loots (voorsitter Mosaïek) bedank haar. Konferensie gangers skaterlag vir die kostelike opvoering deur RHS se toneelgroep. Pryse word uitgedeel vir volgende afdelings, Skilderkuns, Skryfkuns, Handvlyt en Blommerangskikking. Met teetyd kry lede van takke geleentheid om al die kompetisie-artikels te besigtig en rond te snuffel by stalletjies van uitstallers.
Skryfstukke wat eerste drie plekke behaal het word na tee voorgelees. Gasspreker en Skrywer van die Jaar Sophia Kapp lewer ‘n baie inspirerende praatjie en verseker elke dame dat ons as vroue waarde het en verseker dames dat ons stemme ook tel. Pryse vir Borduurwerk, Hekelwerk, Breiwerk en Masjienwerk word deur Tharina Rossel (SAVLU-president) oorhandig.
Die Algemene jaarvergadering vind plaas waartydens Elaine Smit (streekvoorsitter Platina) haar Jaarverslag voorlê. Sandra Strydom (tesourier Platina) hou die Finansiële verslag voor. Pam Janse van Rensburg (NWVLU-president) hanteer die verkiesing van Platinastreek Skakelbeampte en Annatjie Diedericks van Marikana word verkies. Baie geluk! Die res van die pryse word deur Pam Janse van Rensburg (NWVLU-president) met die hulp van Annatjie Diedericks en Martie Willemse oorhandig. Francis Liebel (Marikana) ontvang Trofee vir Dame met Meeste inskrywings, Meeste punte in Handwerk Hekel en Brei, Meeste punte in Kunsvlyt, en Dame met meeste punte. Voorwaar ‘n uitstaande prestasie. Mees Uitstaande Artikel by Konferensie word toegeken aan Pam Janse van Rensburg (NWVLU-president) vir haar skryfstuk, Hansie Terreblanche (Derby) ontvang die trofee met haar gehekelde Mandala-artikel vir Mees Kreatiefste Artikel by Konferensie. Joan von Maltitz ontvang trofee vir Meeste punte in gebottel en gebak. Rustenburg word as die wentak aangewys met Marikana tweede en Brits derde. Baie geluk aan al die pryswenners en dankie aan al die deelnemers.
Istella van Rhyn-Nel, voorsitter van Marikana-tak kondig Konferensie 2020 aan wat hul saam met Kashané-tak gaan aanbied. Annemarie van Niekerk (eerste-vise en skakelbeampte) doen die bedankings waarna Elsie Baard die tafelgebed doen. Dames geniet ‘n heerlike middagete en pak dan hul terugrit aan.