Derby VLU word 90 jaar

Posted in VLU news

RUSTENBURG HERALD - RUSTENBURG - Derby VLU-tak is in Oktober 1928 deur mev O’Conner, met mev F Peyton as voorsitster en mej Dale as sekretaresse gestig. ‘n Kamer in die Derby Hotel is bekom om vergaderings in te hou.

Lees meer in ons 7 Desember 2018 weergawe.

Nuwe bestuur VLU Marikana-tak

Posted in VLU news

Die nuwe bestuur van die Vrouelandbou-unie Marikanatak tydens hul bestuurvergadering op 13 November by Huis Sering se restaurant: Tercia McAlphine, Andrien Venter, Francis Liebel, Martie Willemse, Annatjie Diedericks en voor van links Elsa van Rooyen, Pam van Rensburg en Istella van Rhyn-Nel.

Lees meer in ons 23 November 2018 weergawe.

Derby VLU-vergaderings

Posted in VLU news

Lede van Derby-tak tydens ‘n uitstappie na Rainhill Farm gedurende Oktober om meer te leer oor hul Produk van die jaar, Koffie. Van links is Joye Claassens, Rita Coetzee, Bes Jonker en agter staan Lucia van Zyl.

Lees meer in ons 16 November 2018 weergawe.