DIE DAMESKRING: Adelpha-Tak, Rustenburg.

Written by Zandre. Posted in Clubs

Hierdie plaaslike tak van Die Dameskring,  bestaan uit ‘n groep geïnspireerde Christenvroue wat ‘n positiewe verskil in hul gemeenskap en in die breër Suid-Afrika wil maak. Hul vergader elke derde  Donderdagaand van ‘n maand - skoolvakansies uitgesluit.  A.g.v. die Covid-pandemie, kon hul gedurende 2020 nie met hul werksaamhede voortgaan nie, maar is nou weer volstoom aan die gang.  Covid-protokol word tydens vergaderings gehandhaaf.   Kontak gerus vir Hermine Loots (voorsitter) by 082 419 5044, of Hester Bezuidenhout (sekretaresse) by 082 374 7444, vir verdere inligting, of navrae.