Drie monsters wat die mensdom bedreig

Written by KlerksdorpRecord. Posted in Environmental Protection • Omgewingsake

Ons word so oorweldig deur die koronaviruspandemie dat ons nie besef dat daar eintlik drié monsters is wat die mensdom op aarde bedreig nie.

Die eerste monster is die genoemde virus pandemie. Hierdie pandemie is besig om ons lewens vir altyd te verander. Ons gesprekke, ons besoeke, ons kuiers, ons winkelbesoeke, ons sport, kommunikasie, ons werksomstandighede, ons kerkgang, ja, haas elke faset van ons lewe is aangetas en het verander.

Kenners voorspel dat die lewe hierna nooit weer “normaal” sal wees nie en dat ons sal moet leer om “anders te lewe”.

Vanselfsprekend het die mense nuwe maniere van kontak - die internet - ontwikkel soos nog nooit tevore nie maar die persoonlike aanraking het verdwyn of is verander.

Dit is ‘n goeie teken dat mense nog graag kontak wil behou en dat hande nog oop is vir diegene wat in nood is - sonder slaapplek en sonder kos - “ons kan nie rustig lewe solank daar nog mense is wat honger gaan slaap nie”, het wyle dr Anton Rupert opgemerk.

Terwyl alle aandag tans op die viruspandemie gefokus is, het ons byna heeltemal van die twee ander monsters vergeet. Hul omvang en invloed is baie groter as dié van die koronavirus, maar dit is nie so sigbaar en opvallend en daarom het dit uit ons gedagtewêreld verdwyn.

Die tweede (sluipende) monster wat ons ongesiens bekruip, is die ekologiese krisis, en wat die hele wêreld betref, lyk dit soos volg:

* Die mens het begin om in die aarde se “ekologiese kapitaal” te delf en teen 2050 sal die mensdom twee planete nodig hê om aan sy behoeftes te voldoen indien sy huidige verbruikerspatrone voortduur.

* Wetenskaplikes sê aardverhitting het ‘n toenemende uitwerking op die Noordpoolstreek met gletsers wat krimp, watertemperature wat styg en sagter ysgrond.

* Die gat in die osoonlaag bo Antarktika groei jaarliks. (Die osoonlaag 10-50 km bo die aarde, beskerm die aarde teen skadelike ultravioletstrale.)

* Die yslaag in die Noordpoolstreek is besig om te smelt en die wêreld moet hom regmaak vir ‘n styging van tot 7 meter in die seevlak en daar word voorspel dat die Noordpoolsee teen 2050 sonder ys sal wees en meer as ‘n miljoen spesies wêreldwyd uitgewis wees.

* Die ysbeerbevolking is tans ongeveer 26 000 en word dit beraam dat teen 2050 die ysbeerbevolking die helfte minder sal wees en teen die einde van die eeu heeltemal uitgesterf te wees.

* Byna 80% van die wêreld se inheemse woude (ons suurstoffabrieke) is al vernietig.

* 72% van die wêreld se voëlspesies kan binne dekades uitgewis word as klimaatsverandering nie vinnig gestuit word nie.

* Verwoestyning bedreig die lewens van byna een miljard mense in 100 lande.

* Die meeste van die land se riviere (en damme) is vanweë rioolbesoedeling en nywerheidsafval in groot moeilikheid en byna al die riviere het verander in rioolafvalslote.

* Binne minder as 50 jaar kan die oseane sonder vis wees. In 500 jaar het mense 844 spesies uitgewis en die biodiversiteit gaan steeds agteruit.

Wat Suid-Afrika betref, lyk die prentjie soos volg:

* Suid-Afrika is een van die wêreld se tien grootste besoedelaars - Suid-Afrika genereer jaarliks 560 miljoen ton afval - so groot soos ‘n rugbyveld wat sowat 3,25 kilometer in die lug in strek.

* Elke middelklas Suid-Afrikaner gene-reer jaarliks 480 kg afval per persoon.

* Suid-Afrika se water kan teen 2025 opdroog indien die land hierdie kosbare hulpbron nie reg bestuur nie.

* Suid-Afrika verloor jaarliks ongeveer 300-400 miljoen ton bogrond weens water- en winderosie.

* Wat die probleem nog groter maak is dat van die super moondhede in die wêreld hul samewerking weier om omgewingsbesoedeling te bestry.

* Pres Donald Trump, van die VSA het verklaar dat die VSA hul onttrek aan die Parys ooreenkoms in gevolge waarvan die vrylating van kweekhuisgasse beperk word.

* Australië het ook sekere voorbehoude rondom die nakoming van die ondernemings soos neergelê op die lande wie die ooreenkoms onderteken het. Hierdie ooreenkoms is deur 197 ander lande aanvaar.

Die prentjie wat hierbo geskets word lyk dus nie goed nie.

Die derde (sluipende) monster is die onophoudelike vervaardiging van kernwapens. Niemand sien dit nie, niemand dink daaraan nie, weinig weet daarvan en weinig hoop dat hierdie diaboliese produksie gestaak en die bomme vernietig sal word.

Mense besef nie die woorde van Einstein nie: “The splitting of the atom has changed everything save our modes of thinking and thus, we drift toward unparalled catastrophe.”

Met die koms van die atoom- en waterstofbomme het die mensdom vir die eerste keer in sy geskiedenis die mag ontwikkel om alle lewe op aarde binne enkele minute (of is dit sekondes?) te vernietig.

Daar is supermoondhede - soos die VSA - wat steeds weier om die Verdrag oor die Verbod op Kernwapens van 2017 te onderteken.

Die krag van atoombomme was in 1945 sigbaar toe twee Japanese stede Hirosjima en Nagasake, in ‘n oogwink met die aarde gelyk gemaak is.

Einstein het in hierdie verband opgemerk dat indien die Derde Wêreldoorlog met atoombomme geveg sou word, die vierde met knopkieries geveg sal word!

Dit alles bring ons by die vraag: Waarheen is hierdie piepklein planeet wat ons “aarde” noem op pad? Na ‘n deeltjie van ‘n ewig uitdyende heelal (soos Richard Dawkins dit noem)? Na ‘n totale ineenploffing (soos Stephen Hawking voorspel)? Of na ‘n nuwe heelal waar alle trane en virusse en bomme en dood wég is? Is ons op weg na die einde van alles of na ‘n nuwe begin van alles?
Op hierdie vraag gee Christene ‘n hoopvolle antwoord: Ek hoor ‘n stem wat sê: “Kyk, Ek maak alles nuut - al is dit deur vuurvlamme heen.”

* Met spesiale erkenning aan professor Amie van Wyk. ‘n Afgetrede Teologie professor van Potchefstroom

* Johan Friedrich is ‘n prokureur met ‘n LLM (Omgewingsreg en - bestuur). Lesers kan kommentaar lewer op die rubriek deur ‘n Whatsapp te stuur na 083 306 0137 of ‘n e-pos na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UA-34805051-1 UA-34805051-1