Ons bydrae as poging van verbetering

Posted in Briewe

Die Redakteur,
Ek verwys na die skrywe van mnr. Meintjies van Agri SA in die Noordwester van 27/7/2018 op bladsy 4 soos waar hy onder andere meld van die ANC se ontoereikenheid om meer dringend te werk aan ons omgewing se infrastrukture.

Hierbenewens is ons dankbaar vir mnr. Meintjies van Agri SA en ander skrywers vir die ure van hulle tyd om die breë publiek met hul wyse skrywes in te lig oor belangrike sake van ons land en omgewing se belang. Indien niemand oor belangrike sake skryf nie sal die publiek nog slegter daaraan toe wees. Ons kan nie langer wag om ‘n groep mense bymekaar te bring en ons eie werkers aan te stel om ons dorp se strate self te herstel nie.
Dis ons as landsburgers se dorp en behoort nie aan die Munisipaliteit nie maar aan elke inwoner wat in Lichtenburg woon. Tans het ons nie meer respek en liefde vir ons dorp nie omdat ons strate so verwaarloos daaruit sien. Indien meer mense hiermee saamstem om die strate te herstel, meld ‘n nommer en plek en datum in ‘n brief aan die Noordwester om ‘n vergadering te hou en probeer om die dorp Lichtenburg te verbeter en dit sal ons weer trots maak as ons strate herstel word.
Besorgde inwoner