Kundige skoolbeheer-liggame is noodsaaklik

Posted in Skole

NOORDWESTER – LICHTENBURG – Deeglik opgeleide, kundige beheerliggame is ‘n sleutelskakel in die onderwysketting. Met die drie jaarlikse beheerliggaamverkiesings amper agter die rug, het die volgende fase in die vestiging van ‘n sterk kultuur van skoolbeheer en – bestuur reeds begin: die toerus van nuwe beheerliggaamlede.

Om die volle storie te lees, kyk na ons 06 April 2018 uitgawe