NWK Graanmark oorsig :26 tot 30 Mei 2017

Posted in Landbou

NOORDWESTER – LICHTENBURG – NWK het die volgende inligting aan die Noordwester verstrek:

Internasionale mielie- en oliesaadpryse

Mieliepryse in die VSA vir Julie 2017-lewering verhandel effens opwaarts op $3,70 teenoor verlede week se $3,69 per skepel. Volgens die nuutste inligting is aanplantings 91% voltooi is teenoor verlede week se 84%. Dit is minder as die 93% wat in die ooreenstemmende tydperk van verlede jaar reeds klaar geplant was en effens laer die vyf jaar gemiddelde van 93% vir hierdie tyd van die jaar.

Sojaboonpryse in die VSA vir Jul 2017-lewering is laer op $9.14 per skepel, vanaf $9,44 per skepel verlede week, hoofsaaklik weens goeie vordering met aanplantings. In die week tot 28 Mei is 67% van die beplande sojabone-aanplantings in die VSA afgehandel, vergeleke met 71% vir dieselfde periode in die vorige seisoen.

Wisselkoers van die Rand teenoor die VSA Dollar

Die Rand verhandel tans teen R13,07/VSA-$, teenoor R13,12/VSA-$ verlede week. Brent ru-olie verhandel die afgelope week afwaarts tot $51.68/vat, vanaf $54.32/vat verlede week. Goudpryse het die afgelope week opwaarts verhandel tot $1 263/ons, vanaf $1 251/ons verlede week.

Plaaslike pryse

Witmielies vir Julie 2017-lewering het vir die week met R4 per ton tot R1 780 per ton gedaal. Hoewel daar nie tans ‘n prystendens teenwoordig is nie, word vanuit ’n tegniese oogpunt verwag dat pryse oor die korttermyn sywaarts en af kan beweeg. Geelmielies vir Julie 2017-lewering het die afgelope week met R1 per ton tot R1 910 per ton gestyg. Vanuit ’n tegniese oogpunt is die korttermyn verwagting ook sywaarts tot af. Tegnies is pryse steeds in ‘n afwaartse tendens.

Die oesproses is aan die gang en volgens SAGIS is daar vir die seisoen tot 26 Mei 2017 760 184 ton witmielies en 671 075 ton geelmielies gelewer.

Die oesskatting vir hierdie seisoen se mielie-oes wat verlede week deur die Oesskattingskomitee vrygestel is, plaas die oes oop 15,63 miljoen ton, die grootste mielie-oes op rekord. Met inagneming van die jaarlikse verbruik van 10,5 miljoen ton, kan die uitvoerbare mielie surplus hierdie jaar drie miljoen ton bereik.

Daar was nog geen invoere vir die 2017/18-seisoen nie. Die uitvoere vir die nuwe seisoen het 46 610 ton beloop, wat na Afrika-markte uitgevoer is. Die grootste gedeelte hiervan was witmielies. Indien Suid-Afrika daarin sou slaag om ten minste 3 miljoen ton hierdie seisoen uit te voer, sal dit die hoogste uitvoere in 20 jaar wees. Daar is laas in die 1994/95 seisoen 4,7 miljoen ton uitgevoer. Geelmielies sal waarskynlik kopers in die internasionale mark vind, maar daar is ‘n kleiner aanvraag vir witmielies as gevolg van verbeterde produksie in baie land wat witmielies verbruik, veral in Suidelike Afrika. Zambië, Malawi en Zimbabwe verwag merkbare verbeterings in hul plaaslike produksie. Dit kan Suid-Afrika se uitvoer geleenthede na hierdie lande beperk, maar ook groter mededinging in ander Afrika-markte beteken. In Kenya, Burundi en Tanzanië speel beperkings soos die vereistes t.o.v. non-GMO mielies ook ‘n rol.

Sonneblompryse vir Julie 2017-lewering het die afgelope week met R26 per ton tot R4 669 gedaal, terwyl sojaboonpryse vir Julie 2017-lewering met R63 per ton tot R4 583 per ton gedaal het. Die Oesskattingskomitee het die sonneblom-oesskatting onveranderd gelaat op 853 470 ton. Indien hierdie oes sou realiseer behoort dit nie nodig te wees om hierdie jaar sonneblomsaad in te voer nie en kan daar selfs ‘n hoeveelheid beskikbaar wees om uit te voer.

Koringpryse vir Julie 2017-lewering het die afgelope week met R40 per ton tot R4 425per ton gedaal. Klimaat bly ‘n belangrike fokus in die plaaslike mark, aangesien dit droog bly in die winterreëngebiede waar winterkoring geplant moet word.

Opsomming

Mieliepryse vir 2017 lewering beweeg die afgelope week sywaarts en af, a.g.v. die sterker wisselkoers, verwagtinge van ’n goeie plaaslike oes en die laer Amerikaanse graanpryse.

Skakel gerus met NWK Graanverhandeling by (018) 633 1001 om met een van die portefeuljebestuurders naamlik, Stefan van der Westhuizen, Derik Strydom, Kobus du Plessis, Johan Venter of Hendrik Gagiano te gesels.

UA-34826928-1