NWK Graanmark oorsig: 4 - 10 April 2017

Posted in Landbou

NOORDWESTER – LICHTENBURG – NWK het die volgende inligting aan die Noordwester verstrek betreffende die graanmarkpryse:

Internasionale mielie- en oliesaadpryse

Mieliepryse in die VSA vir Mei 2017-lewering beweeg die afgelope week opwaarts tot $3.67per skepel, teenoor $3.57per skepel verlede week. Oesproses in Suid-Amerika word dopgehou asook die weer in VSA vir aanplantings wat tans ’n belangrike rol op Amerikaanse graanpryse speel. Vanuit ’n tegniese oogpunt blyk die korttermyn prystendens sywaarts te wees.

Sojaboonpryse in die VSA vir Mei 2017-lewering beweeg die afgelope week afwaarts tot $9.44 per skepel, teenoor $9.72 per skepel verlede week. Vanuit ’n tegniese oogpunt blyk die korttermyn prystendens sywaarts en afwaarts te wees.

Brasilië is besig met hulle soja oes proses en dit plaas druk op die Amerikaanse prys.

Wisselkoers van die Rand teenoor die VSA Dollar

Die Rand verhandel tans teen R13.93/VSA-$, teenoor R13.00/VSA-$ verlede week. Brent ru-olie verhandel die afgelope week opwaarts tot $55/vat teenoor $51.49/vat verlede week. Goudpryse het die afgelope week opwaarts verhandel tot $1 254/ons teenoor $1 248/ons verlede week.

Plaaslike mielie, sonneblom- en sojaboonpryse

Witmielies vir Maart 2017-lewering het die afgelope week vanaf R2 065/ton verlede week tot R2 056/ton verhandel. Vanuit ’n tegniese oogpunt blyk die korttermyn prystendens sywaarts tot afwaarts te wees. Geelmielies vir Maart 2017-lewering het die afgelope week afwaarts beweeg en van R2 143/ton tot R2 133/ton verhandel. Vanuit ’n tegniese oogpunt blyk die korttermyn prystendens afwaarts te wees.

SAGIS raam Suid-Afrika se uitvoere sedert 1 Mei 2016 op 492 686 ton witmielies en 279 120 ton geelmielies. Die gesamentlike uitvoer-totaal staan nou op 771 806 ton, of 17 151 ton per week.

Daar is die afgelope week geen witmielies vir Suid-Afrika ingevoer, teenoor geen tonne die vorige week. Daar was geen geelmielie-invoere gewees, teenoor 62 095 ton die vorige week. Sedert 1 Mei 2016 staan totale mielie-invoere nou op 2 270 783 ton, of 50 462 ton per week. Die afgelope 3 weke is daar gemiddeld 64 253 ton per week ingevoer.

Sonneblompryse vir Mei 2017-lewering het die afgelope week afwaarts verhandel tot R4 540/ton, vanaf verlede week se R4 693/ton. Sojaboonpryse vir Maart 2017-lewering het die afgelope week opwaarts verhandel tot R 5 008/ton, vanaf die vorige week se R4 988/ton.

Koringpryse vir Mei 2017-lewering het die afgelope week opwaarts verhandel tot R4 448ton, vanaf verlede week se R4 432/ton.

Opsomming
Mielie- en oliesade pryse vir 2017 lewering beweeg die afgelope week opwaarts a.g.v. die sterker wisselkoers, gunstige weerstoestande in Suid Afrika tempo van invoere en die laer Amerikaanse graanpryse

Skakel gerus met NWK Graanverhandeling by (018) 633 1001 om met een van die portefeuljebestuurders naamlik, Stefan van der Westhuizen, Deon Malan, Derik Strydom Kobus du Plessis of Hendrik Gagiano te gesels.

NWK Graanmark oorsig: 15 tot 22 Maart 2017

Posted in Landbou

NOORDWESTER – LICHTENBURG – NWK het die volgende inligting aan die Noordwester verstrek betreffende die graanmarkte/pryse:

Internasionale mielie- en oliesaadpryse

Mieliepryse in die VSA vir Maart 2017-lewering beweeg die afgelope week opwaarts tot $3.61per skepel, teenoor $3.53 per skepel verlede week. Oesproses in Suid-Amerika word dopgehou en speel tans ’n belangrike rol op Amerikaanse graanpryse. Vanuit ’n tegniese oogpunt blyk die korttermyn prystendens sywaarts te wees.

Sojaboonpryse in die VSA vir Maart 2017-lewering beweeg die afgelope week opwaarts tot $10.00 per skepel, teenoor $9.87 per skepel verlede week. Vanuit ’n tegniese oogpunt blyk die korttermyn prystendens sywaarts en opwaarts te wees. Brasilië is besig met hulle soja oes proses en dit plaas druk op die Amerikaanse prys.

Wisselkoers van die Rand teenoor die VSA Dollar

Die Rand verhandel tans teen R12.70/VSA-$, teenoor R13.14/VSA-$ verlede week. Brent ru-olie verhandel die afgelope week afwaarts tot $51.51/vat teenoor $51.63/vat verlede week. Goudpryse het die afgelope week opwaarts verhandel tot $1 245/ons teenoor $1 203/ons verlede week.

Plaaslike mielie, sonneblom- en sojaboonpryse

Witmielies vir Maart 2017-lewering het die afgelope week vanaf R2 157/ton verlede week tot R2 115/ton verhandel. Vanuit ’n tegniese oogpunt blyk die korttermyn prystendens sywaarts tot afwaarts te wees. Geelmielies vir Maart 2017-lewering het die afgelope week afwaarts beweeg en van

R2 225/ton tot R2 183/ton verhandel. Vanuit ’n tegniese oogpunt blyk die korttermyn prystendens afwaarts te wees.
SAGIS raam Suid-Afrika se uitvoere sedert 1 Mei 2016 op 441 951 ton witmielies en 265 869 ton geelmielies.

Daar is die afgelope week 16 455 ton witmielies en 72 532 ton geelmielies vir Suid-Afrika ingevoer. Sedert 1 Mei 2016 staan totale mielie-invoere nou op 2 235 444 ton, of 48 569 ton per week.

Sonneblompryse vir Maart 2017-lewering het die afgelope week afwaarts verhandel tot R4 385/ton, vanaf verlede week se R4 500/ton. Sojaboonpryse vir Maart 2017-lewering het die afgelope week afwaarts verhandel tot R5 322/ton, vanaf die vorige week se R5 410/ton.

Koringpryse vir Maart 2017-lewering het die afgelope week afwaarts verhandel tot R4 033ton, vanaf verlede week se R4 068/ton.

Opsomming

Mielie- en oliesade pryse vir 2017 lewering beweeg die afgelope week afwaarts a.g.v. die sterker wisselkoers, gunstige weerstoestande in Suid-Afrika, die tempo van invoere en die laer Amerikaanse graanpryse

Skakel gerus met NWK Graanverhandeling by (018) 633 1001 om met een van die portefeuljebestuurders naamlik, Stefan van der Westhuizen, Derik Strydom Kobus du Plessis of Hendrik Gagiano te gesels.

UA-34826928-1