NWK Graanmark oorsig: 23 tot 29 Augustus 2018

Posted in Landbou

• Internasionale mielie- en oliesaadpryse
NOORDWESTER – LICHTENBURG - Mieliepryse in die VSA vir Sep 2018-lewering verhandel afwaarts op $3.41 teenoor verlede week se $3.57 per skepel.  

Sojaboonpryse in die VSA vir Jul 2018-lewering is laer op $8.20 per skepel, vanaf $8.70 per skepel verlede week.
• Wisselkoers van die Rand teenoor die VSA Dollar
Die Rand verhandel tans teen R14.19/VSA-$, teenoor R14.33/VSA-$ verlede week.  Brent ru-olie verhandel die afgelope week opwaarts tot $76.30/vat vanaf $74.01/vat verlede week. Goudpryse het die afgelope week opwaarts verhandel tot $1 203ons, vanaf $1 198/ons verlede week.   
• Plaaslike pryse
Witmielies vir Aug 2018-lewering het vir die week met R31 per ton tot R2 284 per ton gedaal.  Hoewel daar nie tans ‘n prystendens teenwoordig is nie, word vanuit ’n tegniese oogpunt verwag dat pryse oor die korttermyn afwaarts kan beweeg.  Geelmielies vir Aug 2018-lewering het die afgelope week met R34 per ton tot R2 346 per ton gedaal.  Vanuit ’n tegniese oogpunt is die korttermyn verwagting afwaarts. Tegnies is pryse in ‘n afwaartse tendens.
Daar was nog geen invoere vir die 2018/19-seisoen nie. Die uitvoere vir die huidige seisoen het 1 125 838 ton beloop, wat na meestal Afrika-markte uitgevoer is. Die grootste gedeelte hiervan is geelmielies. Sovêr is daar 1 000 663 ton se geelmielies en 125 175 ton se witmielies uitgevoer. Die uitvoer syfers vir die week was 5 252 ton vir witmielies en 51 889 ton vir geelmielies.
Sonneblom pryse vir Aug 2018-lewering het die afgelope week met R122 per ton tot R4 889 gedaal, terwyl sojaboonpryse vir Aug 2018-lewering met R203 per ton tot R4 357 per ton gedaal het. Koringpryse vir Aug 2018-lewering het die afgelope week met R65 per ton tot R4 240 per ton gedaal.
• Opsomming
Mieliepryse vir 2018 lewering beweeg die afgelope week hoofsaaklik afwaarts weens ’n sterker Rand asook afwaartse verhandeling op Amerikaanse markte. Skakel gerus met NWK Graanverhandeling by (018) 633 1001 om met een van die portefeuljebestuurders naamlik, Stefan van der Westhuizen, Derik Strydom, Kobus du Plessis, Johan Venter, Hendrik Gagiano of Handri Terreblanche te gesels.