NWK Graanmark oorsig: 30 Augustus - 05 September 2018

Posted in Landbou

NOORDWESTER – LICHTENBURG – Internasionale mielie- en oliesaadpryse:

Mieliepryse in die VSA vir Sep 2018-lewering verhandel opwaarts op $3.68 teenoor verlede week se $3.41 per skepel.

Sojaboonpryse in die VSA vir Jul 2018-lewering is laer op $8.44 per skepel, vanaf $8.44 per skepel verlede week.

• Wisselkoers van die Rand teenoor die VSA Dollar
Die Rand verhandel tans teen R15.52/VSA-$, teenoor R14.19/VSA-$ verlede week. Brent ru-olie verhandel die afgelope week opwaarts tot $77.13/vat vanaf $76.30/vat verlede week. Goudpryse het die afgelope week afwaarts verhandel tot $1 194ons, vanaf $1 203/ons verlede week.

• Plaaslike pryse
Witmielies vir Aug 2018-lewering het vir die week met R206 per ton tot R2 490 per ton gestyg. Hoewel daar nie tans ‘n prystendens teenwoordig is nie, word vanuit ’n tegniese oogpunt verwag dat pryse oor die korttermyn opwaarts kan beweeg. Geelmielies vir Aug 2018-lewering het die afgelope week met R198 per ton tot R2 544 per ton gedaal. Vanuit ’n tegniese oogpunt is die korttermyn verwagting opwaarts. Tegnies is pryse in ‘n opwaartse tendens.
Daar was nog geen invoere vir die 2018/19-seisoen nie. Die uitvoere vir die huidige seisoen het 1 190 026 ton beloop, wat na meestal Afrika-markte uitgevoer is. Die grootste gedeelte hiervan is geelmielies. Sovêr is daar 1 055 770 ton se geelmielies en 134 256 ton se witmielies uitgevoer. Die uitvoer syfers vir die week was 7 175 ton vir witmielies en 54 883 ton vir geelmielies.
Sonneblom pryse vir Aug 2018-lewering het die afgelope week met R396 per ton tot R5 285 gestyg, terwyl sojaboonpryse vir Aug 2018-lewering met R303 per ton tot R4 660 per ton gestyg het. Koringpryse vir Aug 2018-lewering het die afgelope week met R182 per ton tot R4 422 per ton gestyg.

• Opsomming
Mieliepryse vir 2018 lewering beweeg die afgelope week hoofsaaklik opwaarts weens ’n swakker Rand asook opwaartse verhandeling op Amerikaanse markte.
Skakel gerus met NWK Graanverhandeling by (018) 633 1001 om met een van die portefeuljebestuurders naamlik, Stefan van der Westhuizen, Derik Strydom, Kobus du Plessis, Johan Venter, Hendrik Gagiano of Handri Terreblanche te gesels.