Ds Koos Serfontein tree as Leraar af

Posted in Community

RUSTENBURG HERALD - RUSTENBURG - Op Sondag 3 Desember 2017 tree ds JHP Serfontein na 38 jaar as Leraar van NG Gemeente Rustenburg-Wes af. Behalwe vir sy getroue bediening die afgelope jare by Wes Gemeente was hy ook werksaam op Sinodale gebied en onder andere ook verbonde aan verskeie skole se bestuursrade, die Kommando, CMR, Rusoord Ouetehuis en Saamspan Dienssentrum.

To read the full story, read our 01 December 2017 issue.