Stellalander bekamp ramp

Posted in News

Soos  letterlik duisende van ons eweknieë in die Suid-Afrikaanse sakesektor en uitgewersbedryf, word Stellalander en sy susterspublikasies in die Noordwes Koerantgroep intens geraak deur die uitdagings van die Covid-19 bedreiging en moes daar in die lig van die nasionale inperking wat Maandagaand deur president Cyril Ramaphosa afgekondig is, ingrypend besin word.

Noordwes Koerante het besef dat omstandighede buite ons beheer dit vir ons toenemend gekompliseerd en as’t ware onmoontlik sou maak om die hoë standaarde van ons bedryf vir veral die volgende 21 dae te handhaaf. Na deeglike oorlegpleging met ons lesersgemeenskap en adverteerders, het Noordwes Koerante gevolglik besluit om ons volle steun aan die veldtog van die regering en oproep van president Ramaphosa toe te sê deur die inperking heelhartig te ondersteun. Die kantore van Noordwes Koerante en Stellalander sal dus dienooreenkomstig om middernag op Donderdag, 26 Maart, tot om 08:00 op Maandag, 20 April, gesluit wees. Noordwes Koerante se “teenwoordigheid” aanlyn en ons webwerf (www.stellalander.co.za) sal egter vir die duur van die inperking ononderbroke voortgaan.